>> O společnosti

Společnost Intesys BRNO s.r.o. podle svého strategického plánu realizuje technologické dodávky v oblastech dopravních a železničních staveb, pozemních staveb a v oblastech energetického a ekologického stavitelství s hlavním zaměřením na řízení technologických procesů. Tým pracovníků je tvořen odborníky v daném oboru převážně s vysokoškolským vzděláním. Společnost zajišťuje v rámci svých dodávek zejména:

  • zpracování studií,
  • projekci,
  • výzkum a vývoj,
  • dodávky automatizační techniky,
  • realizaci SW řešení vč. SW projektů,
  • výrobu a montáž,
  • dodávky a inženýring řešení na klíč,
  • servis zařízení.

 

 Politika společnosti